I-kullen

I-kullen född 2017-04-16, två hanar och en tik

NORD U(V)CH SE VCH Bevorax Charmiga Larry-Boy
SE V-15 C.I.E C.I.B NORD U(V)CH SE U(V)CH FI UCH NO UCH AT Club JW-12 DK U(v)CH Tavlefjärdens Fanny The Future
SE U(V)CH Tavlefjädens Ida Äg. Vi själva & Anna-Karin Nyström Holmström
SE VCH SE U(V)CH FI UCH Tavlefjärdens Ingo Äg. Ann-Catrin Henriksson
Tavlefjärdens Ivar Äg. Gun-Gerd Viktorsson