Champions

Champions uppfödda eller ägda av oss

SE VCH INT U(V)CH NORD U(V)CH Tavlefjärdens Alex-Karelin
SE VCH J NO VCH SE U(V)CH Tavlefjärdens Andre-Sacharov
SE VCH NO VCH SE U(V)CH FI UCH Tavlefjärdens Anna-Karenina
SE VCH NO V-07 IS CH SE&NO U(V)CH C.I.B C.I.E Tavlefjärdens Belmondo
SE VCH C.I.B C.I.E DK U(V)CH NORD U(V)CH Tavlefjärdens Dientzenhofer
SE VCH C.I.B C.I.E DK U(V)CH NORD U(V)CH HeV-10 DK V-11 NORD VV-16 LV UCH SE V-19 SE VV-19 Tavlefjärdens Dybczaková
C.I.B SE VCH SE U(V)CH Tavlefjärdens Eldrid
SE VCH C.I.B C.I.E FI UCH NORD U(V)CH SE V-15 Tavlefjärdens Fanny The Future
SE VCH SE U(V)CH FI UCH Tavlefjärdens Gisela
SE VCH SE U(V)CH FI UCH Tavlefjärdens Gry
SE VCH C.I.B C.I.E NORD U(V)CH  HeJV-14 FI JV-14 SE JV-14 SE JV-15 SE V-15 DK V-16 Tavlefjärdens Harald
SE VCH SE U(V)CH Tavlefjärdens Ida
SE VCH SE U(V)CH FI UCH Tavlefjärdens Ingo
SE VCH Tavlefjärdens Eufemia
SE VCH SE U(v)CH Tavlefjärdens Jocke 

SE VCH SE V-05 INT U(V)CH NORD U(V)CH VWW-12 Bussahagens Oprah Winfrey
SE VCH FI JV-10 FI UCH SE U(V)CH Knacky-Knave’s Dolly Dagger
SE VCH SE U(v)CH FI UCH NO UCH Shepard Shandi
C.I.E C.I.B SE U(V)CH DK UCH FI UCH Spårdax Bring Me Gold