Fridas sista show!

Den genomfördes i Ulriksdals slottspark Stockholm.
Btkl-3,BIR-vet och BIS-1 veteran (Den glömmer vi aldrig)! Tack Anna för alla vänster varv med Frida!
För sjätte gången i rad blev Bullen och Lina BIR och BIM, BIS-4 för Bullen i finalen.
Frida 2016